!!! В заглавната част на всяко от падащите менюта може да намерите информация за съдържанието на съответната секция !!! Русе 7000,  ул. “Александровска”№57,   ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  факс 082 / 825 453, e-mail:   [email protected]  Пресслужба:   [email protected]
 • Русе - градският площад

 • Русе - съдебната палата

 • Русе - паметникът на свободата

 • Русе - малката Виена

 • Русе - градът на символите

Окръжен съд - Русе

Храмът на правосъдието

В тази секция ще намерите подробна информация за местоположението, координатите и функциите на основните звена на съдебната администрация:

 • Съдебен администратор
 • Административен секретар
 • Съдебни помощници
 • Финансова дейност и снабдяване
 • Стопанисване и управление на съдебното имущество
 • Информационно обслужване и статистика
 • Регистратура за класифицирана информация
 • Регистратура
 • Съдебно деловодство
 • Съдебни секретари
 • Архив
 • Служба по връчване на призовки и съдебни книжа